Τέχνο - Λογικές λύσεις..!

   

Mε την συμμετοχή της HOTSoft το 5o Παναμαριώτικο συνέδριο

Η HOTSoft συμμετέχει στο 5ο Παναμαριώτικο συνέδριο που πραγματοποιείται την Κυριακή 10 Αυγούστου 2008 και ώρα 09:00 π.μ. στο Αποδούλου Δήμου Κουρητών.
 

Mε την συμμετοχή της HOTSoft το 5o Παναμαριώτικο συνέδριο

Η HOTSoft συμμετέχει στο 5ο Παναμαριώτικο συνέδριο που πραγματοποιείται την Κυριακή 10 Αυγούστου 2008 και ώρα 09:00 π.μ. στο Αποδούλου Δήμου Κουρητών.

Η HOTSoft συμμετέχει στο συνέδριο με σκοπό να παρουσιάσει τις δυνατότητες προβολής, επικοινωνίας, οικονομικής ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της Επαρχία Αμαρίου, με τη χρήση του Διαδικτύου, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.