Τέχνο - Λογικές λύσεις..!

   

Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλές

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας ανοίγει νέους ορίζοντες και δυνατότητες ανάπτυξης.
Δυστυχώς όμως, αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο η αλόγιστη και άσκοπη "τοποθέτηση" υπερ-μοντέρνου εξοπλισμού χωρίς καμία υποδομή και μελέτη με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρακτική "αχρηστία" του πολύτιμου εξοπλισμού αλλά και την διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το Ανθρώπινο Δυναμικό που καλείται να τον χρησιμοποιήσει.

 

Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλές

Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλές

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας ανοίγει νέους ορίζοντες και δυνατότητες ανάπτυξης.
Δυστυχώς όμως, αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο η αλόγιστη και άσκοπη "τοποθέτηση" υπερ-μοντέρνου εξοπλισμού χωρίς καμία υποδομή και μελέτη με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρακτική "αχρηστία" του πολύτιμου εξοπλισμού αλλά και την διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το Ανθρώπινο Δυναμικό που καλείται να τον χρησιμοποιήσει.

Η HOTSoft απασχολεί και συνεργάζεται με Διπλωματούχους Μηχανικούς , Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους, Προγραμματιστές και άλλους τεχνικούς.

Mοναδικός σκοπός μας είναι η υπεύθυνη, ορθολογική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

Με τον όρο εξοπλισμό, εννοούμε: Προγράμματα, Λογισμικό, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εκτυπωτικά μηχανήματα, Δικτυακές συσκευές, Περιφερειακά Η/Υ, Σύγχρονες Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές, κ.α

Η HOTSoft ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική προσέγγιση που εφαρμόζεται κατάλληλα προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση & προστασία της επένδυσης σας.

  • Αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να εκπονήσουμε της ανάλογες τεχνικές μελέτες βασιζόμενοι σε Διεθνή & Ευρωπαϊκα Πρότυπα (EIA, TIA, INSTABUS (Έξυπνο Κτίριο), IEE Dir., κτλ.)
    Η HOTSoft δεν εμπορεύεται εξοπλισμό!
    Συζητάμε & Ενημερώνουμε τον πελάτη για τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και την υποδομή που είναι απαραίτητη ώστε να καλυφθούν οι παρούσες και μελλοντικές του ανάγκες.

  • Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της μελέτης και παρέχουμε απόλυτη εγγύηση και πιστοποίηση συμμόρφωσης με της τεχνικές προδιαγραφές.

  • Εκπαιδεύουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό στη χρήση και λειτουργία της νέας τεχνικής εγκατάστασης ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που τους παρέχονται. Διοργανώνουμε Σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού, αντιμετώπιση συνηθισμένων τεχνικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας.

  • Αναλαμβάνουμε τη συνεχή τεχνική υποστήριξη, συντήρηση & προστασία όλου του εξοπλισμού σας, μέσω συμβολαίων συντήρησης ή προ-συμφωνημένων επισκέψεων τεχνικής υποστήριξης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων.

Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε και να σας καθοδηγήσουμε στον εντυπωσιακό, αλλά πολλές φορές δυσπρόσιτο & δυσνόητο κόσμο της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής & των Τηλεπικοινωνιών.

Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ΙΕΕ της Μεγάλης Βρετανίας παρέχουν υπεύθυνα συμβουλές και μελέτες για Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Υπολογιστικά Συστήματα & Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών, Λογισμικό, Μηχανοργάνωση, Αυτοματισμούς, Συστήματα Ασφαλείας, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κτιρίων, κτλ.

HOTSoft.gr :: Τέχνο - Λογικές λύσεις..!