Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, Εγκατάσταση Δικτύου WiFi

Ilios Beach Hotel Apartments

made by HOTSOFT

 

Ανάλυση έργου

Η παρέλευση των έξυπνων συσκευών τα τελευταία χρόνια, έχει ανεβάσει την ανάγκη των χρηστών να μπορούν να έχουν συνεχή και ποιοτική πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλα τα σημεία του ξενοδοχείου και έτσι να έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στα Social media (Facebook, twiter,  Instagram κ.τ.λ.) ή τις πλατφόρμες μεταφοράς εικόνας, ήχου και δεδομένων (Skype, Viber, messenger κ.τ.λ.),

Η υποδομή του ξενοδοχείου δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο όγκο χρηστών του διαδικτύου, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής στο ξενοδοχείο, να γίνεται μεγάλος αριθμός παραπόνων στην επιχείρηση, ενώ δεν έλειπαν και τα προβλήματα στην υποδομή της επιχείρησης που είναι αναγκαία για τις καθημερινές της εργασίες.

Η εταιρεία μας ανέλαβε να δώσει την σωστή λύση στην επιχείρηση, σχεδιάζοντας και προσαρμόζοντας στις σημερινές ανάγκες από την αρχή, όλο το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων του ξενοδοχείου, βρίσκοντας έξυπνες λύσεις, υπολογίζοντας και τις μελλοντικές ανάγκες τις επιχείρησης, χωρίς το κόστος και τα πάγια να αποτελέσουν απαγορευτικό παράγοντα.

Αρχικά δημιουργήθηκε μία κεντρική γραμμή η οποία συνδέει τα δύο PC Room των δύο κτιρίων της επιχείρησης, ενώ στο κάθε κτίριο κατασκευάστηκε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους εργασίας του ξενοδοχείου, άλλα και σε όλα τα δωμάτια.

Στην συνέχεια εγκαταστάθηκαν 60 επαγγελματικές κεραίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (Access Points), με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κάλυψη πρόσβασης στο internet η οποία έφτασε 99%, ενώ το πλήθος των κεραιών σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό εξοπλισμό του δικτύου (Routers, Switches) μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και αδιάλειπτα πάνω από 1500+ ταυτόχρονους χρήστες του διαδικτύου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη έγινε και για την κάλυψη της παραλίας μπροστά στο ξενοδοχείο και την δυνατότατα πρόσβασης στο internet των πελατών του ξενοδοχείου ακόμα και από την παραλία.

Η τροφοδοσία του δικτύου με internet, γίνετε με γραμμή 3 γραμμές Ευρυζωνικής υπηρεσίας VDSL, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα, εγκατάστασης συμμετρικής μισθωμένης γραμμής μέσω οπτικής ίνας με ταχύτητα 50 mbps Up/Down.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, η επιχείρηση πλέον έχει ευχαριστημένους πελάτες με καλές κριτικές και βαθμολογίες σχετικά με την πρόσβαση στο internet, ενώ τα τμήματα της επιχείρησης λειτουργούν σε ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο, χωρίς προβλήματα και άλλα απρόοπτα.

Για την σωστή λειτουργία του δικτύου, η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά το δίκτυο μέσω του συστήματος online monitoring, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία του και την αδιάλειπτη χρήση του από τους χρήστες του ξενοδοχείου.