Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, Ασύρματη ζεύξη, Αυτοματισμοί κτιρίου

Καλαιτζάκης - Εκδοτικές Επιχειρήσεις

made by HOTSOFT

 

Ανάλυση έργου

Κατά την κατασκευή του τυπογραφείου των εκδόσεων Καλαιτζάκη, ζητήθηκε από την εταιρεία μας να γίνει μελέτη και σχεδιασμός του δικτύου μεταφοράς δεδομένων και τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις ανάγκες που είχε εκείνο τον καιρό η επιχείρηση, άλλα και τις μελλοντικές ανάγκες.

Αφού έγινε καταγραφή των εργασιών και των αναγκών των τμημάτων του τυπογραφείου (σχεδιαστικό τμήμα, τμήμα εμφάνισης Φιλμ, εκδοτήριο, γραμματεία κ.τ.λ.) η εταιρεία μας προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αντίστοιχου δικτύου δομημένης καλωδίωσης 24 θέσεων εργασίας κατηγορίας Cat6/ 1GBit, στο οποίο και συνδέθηκαν όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι δικτυακοί εκτυπωτές, το τηλεφωνικό κέντρο με τα τερματικά του και οι υπόλοιπες διαδικτυακές συσκευές της επιχείρησης.

Για την σωστή και αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος των ηλεκτρονικών συσκευών του δικτύου δομημένης  καλωδίωσης φροντίζουν δύο επαγγελματικά Online UPS της Ace Power, ώστε να υπάρχει  προστασία από τις απότομες μεταβολές του δικτύου της ΔΕΗ.

Όσο αφορά την πρόσβαση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, άλλα και την σύνδεση του τυπογραφείου με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της εταιρείας (Κρητική επιθεώρηση, Team FM 102, GOODnet.gr), εγκαταστάθηκε Link (ζεύξη) σε μία σειρά από σημεία (Point to Point). Έτσι το τυπογραφείο το οποίο βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα εκτός Ρεθύμνου και χωρίς οπτική επαφή με την πόλη, μέσω της σύνδεσης που έχει στηθεί με Link, έχει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγο της μισθωμένης γραμμής που έχει εγκατασταθεί στην αντίστοιχη επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, έχει πρόσβαση στον κεντρικό Server της εταιρείας ανταλλάσοντας διάφορα κοινόχρηστα αρχεία και τρέχει κοινά λογιστικά προγράμματα που ενημερώνονται μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο.