Δυναμική ιστοσελίδα

Act&Art Productions

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Σχεδιασμός & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας με πληροφορίες , υλικό και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο ιστοχώρος είναι δυναμικός και βασισμένος στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της HOTSoft.gr. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι πλήρως ανανεώσιμο από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας το οποίο εκπαιδεύτηκε από την HOTSoft.gr για το σκοπό αυτό, ενώ για την παρουσίαση της επιχείρησης, μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στο ηλεκτρονικό marketing.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.actandart.gr