Δυναμική ιστοσελίδα

Cleanshop - Μ. Σμπυράκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση Έργου

> Έρευνα, σχεδιασμός & ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας.

> Στρατηγική προσέγγισης του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία.

> Εξατομικευμένο design, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Μελέτη & κατασκευή ιστοσελίδας.

> Παροχή συστήματος διαχείρισης HOTcms της εταιρίας μας, για εύκολη & σωστή διαχείριση του περιεχομένου.

> Έρευνα ,ανάλυση & υλοποίηση marketing για την αποδοτική λειτουργία της ιστοσελίδας.

> Εκπαίδευση & καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στη διαχείριση του συστήματος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.smpyrakisclean.gr