Δυναμική ιστοσελίδα

Cretantaxi.com

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση Έργου

> Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας , με ιδιαίτερη στρατηγική marketing, ώστε η ιστοσελίδα να ικανοποιεί τις ανάγκες της εταιρίας.

> Προβολή της επιχείρησης μέσω newsletter, seo και social marketing.

> Παροχή συστήματος διαχείρισης ιστοσελίδας και εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης Cretan Taxi στη χρήση του.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.cretantaxi.com