Δυναμική ιστοσελίδα

Domenica Apartments

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για τα διαμερίσματα Domenica Apartments.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της εταιρείας μας, για εύκολη και  άμεση διαχείριση περιεχομένου.

> Μελέτη & ανάλυση Marketing.

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.domenica-apartments.gr