Δυναμική ιστοσελίδα

Enotia Online

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

> Μελέτη & ανάλυση Marketing.

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός ιστοχώρου.

> Εξυπνη & αποδοτική οργάνωση της δομής του ιστοχώρου για την καλύτερη προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.

> Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

> Υποστήριξη Social Media Marketing.

> Συνεχής καθοδήγηση & τεχνική υποστήριξη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.enotiaonline.gr