Δυναμική ιστοσελίδα

Ibiscos Garden Hotel

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας. Εύκολο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μέσω του οποίου ανανεώνονται άμεσα οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι προσφορές όπως και οι εκδηλώσεις του ξενοδοχείου.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ibiscos.gr