Δυναμική ιστοσελίδα και Mobile Application

Jason apartments hotel

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για το ξενοδοχείο πόλης Jason Hotel Apartment.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της εταιρείας μας, για εύκολη και άμεση διαχείριση περιεχομένου.

> Μελέτη & ανάλυση Marketing.

> Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.jasonhotel.gr