Δυναμική ιστοσελίδα

Στυλιανός Ν. Καπετανάκης

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες του κ. Στυλιανού Καπετανάκη, ο οποίος είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη & ανάλυση Marketing

> Δημιουργία WebTV με υλικό από αντίστοιχες επεμβάσεις, συνεντεύξεις και συνεντεύξεις ασθενών μετά από εξειδικευμένη επέμβαση

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.stylianoskapetanakis.gr