Δυναμική ιστοσελίδα

Κουμνάς Ο.Ε.

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας προβολής προϊόντων για πελάτες λιανικής (ιδιώτες) και χονδρικής (Εγκαταστάτες, Επιχειρήσεις κ.τ.λ.) πώλησης.

> Μελέτη & Ανάλυση Marketing

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός (custom web design)

> Ανάπτυξη ειδικευμένων λειτουργιών για την καλύτερη προβολή των προιόντων της επιχείρησης με σκοπό να αναδειχθεί αποδοτικότερα η ποικιλία των προϊόντων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών

> Κατασκευή και εκπαίδευση συστήματος Newsletter και Social Media

> Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού της επιχείρησης στη διαείριση & λειτουργία του συστήματος
 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.koumnas.gr