Δυναμική ιστοσελίδα

Μαλαγάνες

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοχώρου με σκοπό την οργάνωση και προβολή των πληροφοριών, γρίφων και άλλων ανακοινώσεων της ομάδας, με σκοπό την διοργάνωση του 26ου Κυνηγιού θησαυρού Ρεθύμνου.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός ιστοχώρου.

> Έξυπνη & αποδοτική οργάνωση της δομής του ιστοχώρου για την καλύτερη προβολή των νέων και των ανακοινώσεων.

> Εκπαίδευση της ομάδας στη χρήση του συστήματος.

> Συνεχής καθοδήγηση & τεχνική υποστήριξη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.malaganes.gr