Δυναμική ιστοσελίδα

Maravel Star

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για το ξενοδοχείο Maravel Star.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της εταιρείας μας, για εύκολη και  άμεση διαχείριση περιεχομένου.

> Μελέτη & ανάλυση Marketing

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.maravelstar.gr