Δυναμική ιστοσελίδα

Cafe Mokito

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Σχεδιασμός δυναμικής ιστοσελίδας βασισμένη πάνω στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της εταιρείας μας. Η HOTSoft κατασκεύασε ένα εύχρηστο και λειτουργικό ιστοχώρο για την Mokito Hellas προβάλλοντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες της δίνοντας. Παράλληλα έγινε εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της ιστοσελίδας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής όλου του περιεχόμενου (Κείμενα, φωτογραφίες) της ιστοσελίδας.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.cafemokito.gr