Δυναμική ιστοσελίδα

Προμηθευτική μετάλλων Κρήτης

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες για την Προμηθευτική μετάλλων Κρήτης η οποία δραστηριοποιείται στην πώληση Προϊόντων Χάλυβα καθώς και την Επεξεργασία & Διάθεση Μετάλλων.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη & ανάλυση Marketing.

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός ιστοχώρου.

>  Εξυπνη & αποδοτική οργάνωση της δομής του ιστοχώρου για την καλύτερη προβολή των κατηγοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.

> Έξυπνη & αποδοτική προβολή πληθώρας προϊόντων & υπηρεσιών, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και video.

> Συνεργασία στην παραγωγή πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, video, spot, κ.α) για την αποδοτικότερη προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. 

> Δημιουργία Blog για την προβολή τεχνικών συμβουλών, νέων και για την καλύτερη επικοινωνία της επιχέιρησης με τους πελάτες - συνεργάτες της.

> Δημιουργία WebTV για την παρουσίαση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων της εταιρείας στους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

> Υποστήριξη Social Media Marketing.

> Συνεχής καθοδήγηση & τεχνική υποστήριξη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.promet.gr