Ηλεκτρονικό κατάστημα e-Shop

Provias ανταλλακτικά

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και εξειδικευμένη ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος Β2Β για την επιχείρηση provias.gr, με δεκάδες χιλιάδες προϊόντα και χιλιάδες κατηγοριες προϊόντων.


Το έργο εξειδικευμένου σχεδιασμού και ανάπτυξης του Β2Β ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει:

> Μελέτη & ανάλυση Marketing

> Ανάπτυξη μιας πληθώρας εξειδικευμένων λειτουργιών, όπως την αντιστοίχιση των ανταλλακτικών με βάση τους γνήσιους - εταιρικούς κωδικούς και τους κωδικούς των συμβατών ανταλλακτικών, την αντιστοίχιση των συμβατών ανταλλακτικών ανά μάρκα - μοντέλο, κ.α.

> Δημιουργία έξυπνης Αναζήτησης & αντιστοίχισης ανταλλακτικών

> Υλοποίηση διαφορετικών τρόπων πλοήγησης για την ανεύρεση προϊόντων, βάσει των αναγκών του χρήστη

> Εξειδικευμένες λειτουργίες B2B για την εξυπηρέτηση των πελατών χονδρικής και τη διευκόλυνση των πωλητών και συνεργατών της επιχέιρησης

> Διασύνδεση με σύστημα online πληρωμών και επεξεργασίας πιστωτικών καρτών

> Αμφίδρομη διασύνδεση με την εμπορική εφαρμογή Prisma της Megasoft για τον αυτόματο συγχρονισμό, την ενημέρωση & διαχείριση προϊόντων,τιμών, αποθήκης, πελατών, παραγγελιών, την έκδοση παραστατικών κ.α.

> Σύστημα αυτοματοποιημένης εισαγωγής, ομαδοποίησης & αντιστοίχισης, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χιλιάδων προϊόντων από διαφορετικούς προμηθευτές

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος

> Διαδικτυακή διαφήμιση & προώθηση μεσω E-mail, Search Engine & Social Media Marketing 

> Συνεχής καθοδήγηση & τεχνική υποστήριξη

> Συνεχής ανάπτυξη και βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών για την αποδοτικότερη λειτουργία του e-shop

 

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα: www.provias.gr