Δυναμική ιστοσελίδα και Mobile Application

Radamanthy 's apartments

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση Έργου

> Μελέτη, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη μοντέρνας και δυναμικής ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.

> Έρευνα & Ανάλυση marketing.

> Seo & Social Media Marketing.

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός.

> Ανάπτυξη ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες.

> Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της εταιρείας μας, για εύκολη και άμεση διαχείριση περιεχομένου.

> Εκπαίδευση το προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.radama-apartments.gr