Δυναμική ιστοσελίδα

Τεχνοεμπορική Λαχνιδάκη

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Σχεδιασμός & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας με πληροφορίες, βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου HOTcms της HOTSoft.gr. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι πλήρως ανανεώσιμο από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας το οποίο εκπαιδεύτηκε από την HOTSoft.gr για το σκοπό αυτό. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έγινε μετά από μελέτη του ηλεκτρονικού marketing, ενώ η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες (mobile responsive).

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.laxnidakis.gr