Δυναμική ιστοσελίδα

Τσιμέντα Κρήτης

made by HOTSoft.gr

 

Ανάλυση έργου

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για τα Τσιμέντα Κρήτης, με στόχο την σωστή ανάδειξη των πιστοποιημένων προϊόντων της εταιρείας, τις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης άλλα και το οικολογικό της αποτύπωμα.

Το έργο εξειδικευμένου γραφικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

> Μελέτη & ανάλυση Marketing.

> Εξειδικευμένος γραφικός σχεδιασμός ιστοχώρου.

> Εξυπνη & αποδοτική οργάνωση της δομής του ιστοχώρου για την καλύτερη προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.

> Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στη χρήση του συστήματος.

> Υποστήριξη Social Media Marketing.

> Συνεχής καθοδήγηση & τεχνική υποστήριξη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tsimentakritis.gr